Storitve

HOT CORNER d.o.o. je pooblaščena agencija za posredovanje v prometu z nepremičninami, vpisana v register posrednikov pri Hrvaški gospodarski zbornici, matična številka: 153/2010. Zavarovalnica našega podjetja je Croatia osiguranje d.d.

Naša agencija je specializirana za ponudbo hiš, apartmajev in zemljišč na območju južne Istre, mesta Pulj in okolice.

Naša značilnost je zelo personaliziran pristop do potreb naših strank, ki jih spremljamo skozi celoten nakupno-prodajni proces in svetujemo po potrebi, ter pri vseh spremljajočih vidikih prodaje oziroma nakupa nepremičnine. Storitve, ki jih nudimo našim strankam:

Postopek prodaje nepremičnine:

  • zbiranje vseh relevantnih podatkov o nepremičnini, ki je predmet nakupa in prodaje, vključno z odhodom na teren in fotografiranjem
  • obvestiti prodajalca o pričakovani trenutni tržni ceni za omenjeno nepremičnino
  • strokovna predstavitev in oglaševanje nepremičnin na domačih in tujih spletnih portalih za nepremičnine

Pri nakupu nepremičnine:

  • skupni ogled nepremičnine
  • verodostojen prikaz vseh relevantnih informacij in dejstev o nepremičninah ter vpogled v vso relevantno kupoprodajno dokumentacijo
  • svetovanje strankam glede na njihove potrebe in želje
  • vpis lastništva
  • napoved davka na nepremičnine
  • prenos obratovalnih stroškov (voda, elektrika, komunalni stroški) s prodajalca na kupca

Druge storitve:
OVERJENI PREVODI SODNEGA TOLMAČA V ITALIJANSKI IN NEMŠKI JEZIK
PAKET POPRODAJNEGA VZDRŽEVANJA IN OBNOVE KUPLJENIH OBJEKTOV (za več informacij kliknite na naslov: VZDRŽEVANJE OBJEKTA)
Naša želja in vir strokovnega zadovoljstva so zadovoljne stranke, ki nas še vedno priporočajo.